Kemeny, Zoltan

Text hesla

Kemeny, Zoltan, aj Kemény, Zoltán, 21. 3. 1907 Banica, dnes Băniţa, Rumunsko – 14. 6. 1965 Zürich — švajčiarsky sochár, maliar, dizajnér a architekt.

Študoval na akadémii v Budapešti, od 1930 žil v Paríži, kde pôsobil ako dizajnér a módny návrhár, 1942 sa usadil v Zürichu. Jeho diela z tohto obdobia boli ovplyvnené primitivizmom a surrealizmom. V pol. 40. rokov 20. stor. sa zoznámil s J. Dubuffetom, ktorý významným spôsobom ovplyvnil jeho tvorbu. Kemeny vytváral reliéfy, v ktorých zohrávala významnú úlohu štruktúra rôznych použitých materiálov (napr. kamene, špagáty) i farba, od pol. 50. rokov 20. stor. reliéfy z kovu vyznačujúce sa architektonickými i dynamickými kvalitami a poukazujúce na jeho záujem o metafyziku a alchýmiu (Spojenie myšlienky a hmoty, 1961).

Zverejnené v marci 2017.

Kemeny, Zoltan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemeny-zoltan