kelvin

Text hesla

kelvin, zn. K — jednotka termodynamickej teploty, jedna zo základných jednotiek sústavy SI (→ jednotka fyzikálnej veličiny). Je definovaná ako 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (ktorá má izotopové zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,000 155 76 mol 2H/mol 1H; 0,000 379 9 mol 17O/mol 16O; 0,002 005 2 mol 18O/mol 16O). Veľkosť jednotky kelvin sa zhoduje s veľkosťou stupňa Celziovej teplotnej stupnice, teplotné údaje vyjadrené podľa týchto stupníc sú však navzájom posunuté (medzi Celziovou teplotou t a termodynamickou teplotou T platí vzťah t = T - 273,15). Za základnú jednotku sústavy SI bola prijatá 1954 na 10. zasadnutí Generálnej konferencie pre váhy a miery. Nazvaná podľa W. Kelvina.

Zverejnené v marci 2017.

Kelvin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelvin