Kelheim

Text hesla

Kelheim [-hajm] — mesto v Nemecku v spolkovej krajine Bavorsko pri ústí rieky Altmühl do Dunaja; 16-tis. obyvateľov (2013). Priemysel potravinársky (o. i. pivovar), elektronický, chemický. Konečný prístav prieplavu Rýn – Mohan – Dunaj. Osídlené od mladšej laténskej doby. Kelheim (resp. jeho časti Altmühl a Donau) prvýkrát písomne doložený v 9. stor., od 10. stor. patril Wittelsbachovcom, od 1151 mesto. Jeho rozvoj nastal po otvorení kanála Dunaj – Mohan (aj Starý kanál, 1846), resp. prieplavu Rýn – Mohan – Dunaj (1960 – 92).

Archeologické nálezy: v ústí rieky Altmühl do Dunaja na úpätí vrchu Michelsberg rozsiahle keltské oppidum Alkimoennis (aj Alcimoennis) z mladšej laténskej doby. Opevnenie (asi 3 000 × 3 500 m) tvorí dvojica valov s predsunutou priekopou, vonkajší val (3 300 m) má tri brány kliešťovitého tvaru, vnútorný val (900 m) jednu, vnútorná plocha je 60 ha, vonkajšie opevnenie obkolesuje plochu 630 ha; jedno z najväčších opevnení svojho druhu v Európe. Pôvodne hradba vysoká 5 – 6 m bola postavená z mohutných drevených kolov zapustených v zemi vo vzdialenosti 1 – 2 m od seba, priestor medzi nimi bol vyplnený vápencovými platňami. Za hradbou sa nachádzal hlinený násyp (šírka 11 m, výška 4 m). Opevnenie bolo postavené na neúrodnej pôde a slúžilo najmä na stráženie riečnych a cestných priechodov. V súčasnosti archeologický park.

Stavebné pamiatky: zvyšky mestských hradieb (13./14. stor.), mestské brány Altmühltor a Donautor (pol. 13. stor.), rezidencia Wittelsbachovcov (15. stor., na mieste hradu doloženého 1050, dnes administratívna budova), kláštor (15. stor., dnes archeologicko-historické múzeum) a kostol františkánov (15. stor., dnes múzeum organov), renesančná radnica (1548), Starý kanál (1836 – 46) s prístavom, Befreiungshalle (od 1836; antikizujúca kruhová stavba, ktorú dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít I. na oslavu porážok Napoleona I. Bonaparta 1813 – 15). V blízkosti mesta benediktínske opátstvo Weltenburg založené okolo 760, kláštorný kostol (okolo 1716 – 39) patrí k najvýznamnejším dielam neskorého európskeho baroka (architektonický návrh a fresky C. D. Asam, štuky E. Q. Asam).

Zverejnené v marci 2017.

Kelheim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelheim