kelce

Text hesla

kelcepoľov. označenie očných zubov v hornej čeľusti jelenej zveri (termín sa zriedkavo používa aj na označenie očných zubov srnčej zveri). Kelce mladých jedincov sú biele, s postupujúcim vekom sa obrusujú a hnednú (sú tzv. pálené); majú ich obidve pohlavia, samice však výrazne menšie. Slúžia ako trofej. Používajú sa na výrobu poľovníckej bižutérie a šperkov, pričom najhodnotnejšie sú kelce zo starších zvierat, ktoré sú pravidelne obrúsené a tmavo sfarbené. Kelce sa často nesprávne nazývajú aj grandle.

Zverejnené v marci 2017.

Kelce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelce