Kelantan

Text hesla

Kelantan — členský štát Malajzie v strednej a východnej časti Malajského polostrova pri Juhočínskom mori pri hranici s Thajskom; rozloha 15 099 km2, 1,495 mil. obyvateľov (2012), hlavné mesto Kota Baharu. Väčšinou hornaté územie rozčlenené širokými dolinami rieky Kelantan s prítokmi. Tropické podnebie s obdobím monzúnov v období november – január. Silno zalesnené územie, viac ako 60 % rozlohy pokrývajú vlhké rovníkové lesy, v juž. časti chránené v národnom parku Taman Negara (vyhlásený 1938/39, rozloha 4 343 km2) zasahujúcom i do susedných členských štátov Pahang a Terengganu. V doline rieky Kelantan a na pobreží pestovanie ryže, kaučukovníka, kokosovníka, areky, manioku, tabaku, olejnice guinejskej; rybolov. Ťažba rúd železa, mangánu a zlata. Priemysel potravinársky a drevársky; rozvinuté umelecké remeslá (výrobky zo striebra). Železničné spojenie s juž. časťou polostrova. Najväčšie mestá: Kota Baharu, Pasir Mas, Tumpat.

Územie bolo v priebehu historického vývoja zväčša pod nadvládou silnejších susedných štátov (kráľovstvo Ajuthajá, Melaka, v 19. stor. Siam), 1909 bol Kelantan spolu s ďalšími troma malajskými sultanátmi (Perlis, Kedah, Terengganu) predaný Britom. Pod britskou koloniálnou správou bol (s výnimkou obdobia japonskej okupácie Indočíny 1941 – 45) ako jeden z piatich tzv. nefederovaných malajských štátov (angl. Unfederated Malay States) do 1946, keď sa stal spolu s tzv. federalizovanými malajskými štátmi a štátmi Straits Settlements súčasťou Malajskej únie a 1948 Malajskej federácie, od 1963 jeden z členských štátov Malajzie. Svojím zriadením (sultanát) predstavuje Kelantan jednu z deviatich dedičných monarchií malajzijskej federácie. V súčasnosti (od 2010) stojí na jeho čele sultán Muhammad V. (*1969).

Zverejnené v marci 2017.

Kelantan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelantan