Kekketyn, Kecaj

Text hesla

Kekketyn, Kecaj, 1918 Tigilská oblasť, Kamčatka – 20. 7. 1941 neďaleko Kurska — koriacky spisovateľ. Pochádzal z rodiny pastierov sobov, 1933 študoval na Inštitúte národov severu v Leningrade (dnes Petrohrad). Je považovaný za zakladateľa koriackej literatúry. V poviedkach Pastier Evnyto (Evnyto pastuch, 1936), v ktorej sa inšpiroval životom svojho otca, a Posledná bitka (Posledňaja bitva, 1936) i v románe Chojalchot (Chojalchot, 1939) z obdobia príchodu Rusov na Kamčatku začiatkom 19. stor. zachytil zvyky, ľudovú slovesnosť a život Koriakov. Podieľal sa na kodifikácii koriackeho jazyka, do ktorého preložil niekoľko básní A. S. Puškina a poviedok A. P. Čechova, i na zostavení koriackej abecedy. Po nástupe do vojenskej služby (1941) bol poslaný na front, kde padol v boji.

Zverejnené v marci 2017.

Kekketyn, Kecaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kekketyn-kecaj