Kekaumenos

Text hesla

Kekaumenos — asi 1020/1024 pravdepodobne južná Macedónia — okolo 1070 — byzantský aristokrat a spisovateľ. O jeho živote sa zachovalo málo dôveryhodných prameňov, nesprávne býva stotožňovaný s byzantským generálom Katakalonom Kekaumenom (11. stor.). Pochádzal zo zmiešanej slovansko-arménskej (podľa niektorých zdrojov grécko-arménskej) rodiny. Pravdepodobne sa podieľal na zosadení cisára Michala V. Jeho nástupca Konštantín IX. Monomachos poveril Kekaumena správou jednej z provincií. Známym sa stal vďaka spisu Stratégikon, ktorý obsahuje ponaučenia týkajúce sa verejného (aj vojenského) a súkromného života a bol pôvodne určený jeho synovi. Dielo je zdrojom informácií o každodennom živote a mravoch byzantského sveta i o historických udalostiach tej doby.

Zverejnené v marci 2017.

Kekaumenos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kekaumenos