keirecu

Text hesla

keirecu [jap.] — veľké priemyselné zoskupenia vznikajúce v Japonsku od 60. rokov 20. stor. kvôli koncentrácii kapitálu s cieľom rozvoja krajiny po 2. svetovej vojne. Boli úzko prepojené s finančným a investičným kapitálom a so špecializovanými obchodnými spoločnosťami (→ Sogo Shosha), ktoré si vytvárali siete zahraničných pobočiek a výrobných závodov najmä v krajinách Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Na čele keirecu stojí jedna spoločnosť, firmy, s ktorými spolupracuje, si zachovávajú ekonomickú a právnu samostatnosť. Keirecu existujú aj v súčasnosti, k najväčším patria (2015) Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ichi Kangyo, Sanwa. Keirecu pri svojom vzniku nadväzovali na tradíciu rodinných konglomerátov zaibacu, ktoré sa začali s finančnou podporou japonskej vlády vytvárať v 80. rokoch 19. stor. a v 20. rokoch 20. stor. viedli k sústredeniu hospodárskej moci v rukách úzkeho okruhu osôb (rodín) ovládajúcich značnú (zvyčajne najmodernejšiu) časť hospodárstva krajiny. Monopolizovali japonský priemysel a zaviedli do neho špecifickú organizáciu práce opierajúcu sa o princípy neokonfuciánstva. Z ekonomického hľadiska boli veľmi efektívne, pôsobili v rozličných oblastiach podnikania a vo vtedajšom období zabezpečovali hospodársky rozvoj Japonska. Zaibacu boli iniciátormi expanzie zbrojného priemyslu a aktívne podporovali vstup Japonska do 2. svetovej vojny. Po okupácii Japonska Američanmi boli 1946 zrušené, dedičné, rodinné väzby a vnútorné usporiadanie však zostali zachované.

Zverejnené v marci 2017.

Keirecu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keirecu