Keidanren

Text hesla

Keidanren, skr. z Keizai Dantai Rengókai — japonská federácia obchodných združení so sídlom v Tokiu. Založená 1946 s cieľom vyrovnať rozdiely v rozvoji jednotlivých oblastí japonského priemyslu a vybudovať v krajine obchodné sektory. Pôvodne jedna z najsilnejších obchodných organizácií v Japonsku, ktorá zastupovala väčšinu najvýznamnejších priemyselných odvetví (baníctvo, strojársky, automobilový a elektrotechnický priemysel, doprava). R. 1952 sa stala súčasťou Japonskej priemyselnej rady, čím sa zvýšil jej vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na politiku krajiny (1955 ovplyvnila vývoj Liberálnodemokratickej strany). R. 2002 sa zlúčila s Japonskou federáciou zamestnávateľských združení (Nikkeiren, založená 1948) a vznikla federácia Nippon Keidanren (Japonská ekonomická federácia, angl. Japan Business Federation), od 2012 pôvodný názov Keidanren. V súčasnosti (2014) združuje okolo 1 309 spoločností, 112 priemyselných združení a 47 regionálnych ekonomických organizácií. Jedno z troch hlavných najkonzervatívnejších obchodných združení v Japonsku, ktorého poslaním je urýchliť rast japonskej a svetovej ekonomiky a zabezpečiť transformáciu japonského hospodárstva do jedného celku riadeného súkromným sektorom. Má rozhodujúci vplyv na štátnu administratívu, najmä na Ministerstvo obchodu a priemyslu (MITI), ale aj na finančné inštitúcie a obchodné spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Keidanren [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keidanren