Keglevičová, Anna Lujza Barbora

Text hesla

Keglevičová, Anna Lujza Barbora, aj Keglevichová, Babette, 8. 10. 1779 Bratislava – 3. 4. 1813 tamže — amatérska klaviristka, príslušníčka uhorskej vetvy šľachtického rodu Keglevičovcov (aj Keglevich) von Buzin pôvodom z Chorvátska, sestra J. N. Kegleviča. Po 1792 súkromná žiačka L. van Beethovena vo Viedni (podľa dobových správ patrila k zručným klaviristkám), šíriteľka jeho klavírnej tvorby vo Viedni i v Bratislave, kde striedavo žila. Po svadbe (1801) s kniežaťom Innocenzom d’Erba-Odescalchim (*1778, †1831) prestala koncertovať, do konca života však patrila do okruhu blízkych Beethovenových priateľov. Ten jej na znak uznania venoval štyri klavírne skladby: Sonátu Es dur op. 7, Desať variácií B dur na tému zo Salieriho opery Falstaff (bez opusového čísla; katalóg Werke ohne Opuszahl, WoO 73), Koncert pre klavír a orchester č. 1 C dur op. 15 a Variácie na vlastnú tému F dur op. 34.

Zverejnené v marci 2017.

Keglevičová, Anna Lujza Barbora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keglevicova-anna-lujza-barbora