Keglevič, Ján Nepomuk

Popis ilustrácie

Ferdinand Karl Theodor Lütgendorff: Portrét Jána Nepomuka Kegleviča, 1826, Galéria mesta Bratislavy

Text hesla

Keglevič, Ján Nepomuk, de Buzin, aj Keglevich, Johann, János, aj J. N. Keglevič Buzini, 13. 5. 1786 Pešť, dnes súčasť Budapešti – 15. 10. 1856 Topoľčianky, okres Zlaté Moravce — rakúsko-uhorský politik, mecenáš a zberateľ výtvarného umenia, príslušník uhorskej vetvy šľachtického rodu Keglevičovcov (aj Keglevich) de Buzin pôvodom z Chorvátska, brat A. L. B. Keglevičovej. Študoval právo, botaniku a dejiny umenia vo Viedni a v Budapešti. R. 1806 – 09 pracoval v Uhorskej dvorskej kancelárii vo Viedni, 1823 – 25 administrátor úradu hlavného župana, 1825 – 39 tekovský župan, od 1831 člen cisársko-kráľovskej tajnej rady, zastával aj viaceré funkcie na dvore (napr. správca kráľovských pivníc, cisársko-kráľovský komorník), od 1847 správca Uhorskej kráľovskej kúrie v Budíne. Od 1843 čestný člen Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Významne spôsobom sa zasadzoval za ochranu historických pamiatok, podieľal sa na vzniku organizovanej ochrany pamiatok v Rakúsko-Uhorsku, 1850 konzervátor starožitností v oblasti Bratislavy. R. 1818 – 26 inicioval klasickú prestavbu kaštieľa v Topoľčiankach, ktorú navrhol A. Pichl a na ktorej aktívne participoval. R. 1806 založil vo Viedni knižnicu a 1813 obrazáreň, ktoré neskôr preniesol do kaštieľa v Topoľčiankach.

Zverejnené v marci 2017.

Keglevič, Ján Nepomuk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keglevic-jan-nepomuk