Keetmanshoop

Text hesla

Keetmanshoop [kétmanshóp] — mesto v juž. Namíbii v záp. časti púšte Kalahari, administratívne stredisko regiónu Karas; 15-tis. obyvateľov (2012). Hospodárske a dopravné stredisko juž. časti krajiny. Strojársky priemysel (železničné dielne). Stredisko chovu karakulských oviec v aridnej oblasti neumožňujúcej iné poľnohospodárske aktivity. Vyhľadávané turistické stredisko, v ktorého blízkosti sú dve lokality pôsobivých porastov aloe dichotom, tzv. tulcových stromov (jedna z nich vyhlásená za národnú pamiatku, názov odvodený od puzdier na šípy, tulcov, ktoré si domorodci vyrábajú z týchto rastlín), najdlhší kaňon Afriky a jedna z najnavštevovanejších lokalít Namíbie Fish River Canyon (dĺžka 160 km, maximálna hĺbka 550 m) a priehrada Naute Dam (3. najväčšia priehrada Namíbie); priamo v meste viacero stavebných pamiatok. Významná dopravná križovatka na železničnej trati TransNamib spájajúcej hlavné mesto Windhoek s Upingtonom v Južnej Afrike, letisko.

Miesto s názvom Nu-gouses obýval od 1810 kmeň Namov. Mesto založili 1866 nemeckí kolonisti ako protestantskú misijnú stanicu a nazvali ho podľa nemeckého obchodníka Johanna Keetmana (*1793, †1865), ktorý mesto nikdy nenavštívil, ale finančne vznik stanice podporil. R. 1894 tam bola umiestnená nemecká posádka. Od 1994 sídlo rímskokatolíckeho biskupstva.

Stavebné pamiatky: kostol nemeckej misie (1895, od 1978 národná kultúrna pamiatka, dnes múzeum), budova železničnej stanice (1908), budova pošty (1910, dnes turistické informačné centrum).

Zverejnené v marci 2017.

Keetmanshoop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keetmanshoop