Kedrov, Bonifatij Michajlovič

Text hesla

Kedrov, Bonifatij Michajlovič, 10. 12. 1903 Jaroslavľ – 10. 9. 1985 Moskva — ruský filozof a historik vedy. Pôvodným povolaním chemik (vyštudoval chémiu na univerzite v Moskve). R. 1939 – 62 (s prestávkami 1941 – 45 a 1949 – 58) pôsobil vo Filozofickom ústave Akadémie vied ZSSR, 1973 – 74 jeho riaditeľ, 1946 – 58 a 1971 – 78 profesor v Akadémii spoločenských vied pri ÚV KS ZSSR, od 1958 v Ústave histórie prírodovedy a techniky (1962 – 74 riaditeľ), od 1960 člen korešpondent, od 1966 riadny člen Akadémie vied ZSSR.

Zaoberal sa klasifikáciou a syntézou vedeckého poznania, filozofickými aspektmi chémie, analýzou Gibbsovho paradoxu (týkajúceho sa entropie), ako aj vzťahu logiky a dialektiky, analyzoval dielo F. Engelsa Dialektika prírody. Dôrazom na vedeckosť filozofie čelil jej ideologizácii, a vytváral tak, hoci len v obmedzenej miere, priestor na slobodnejšie názory počas totality. Autor diel Negácia negácie (Otricanije otricanija, 1959), Opakovateľnosť vo vývoji (O povtoriajemosti v processe razvitija, 1962), Tri aspekty atomistiky (Tri aspekta atomistiki, 1969) a Klasifikácia vied (Klassifikacija nauk, 1985). V slovenčine vyšiel súbor jeho štúdií a statí v publikácii Filozofia a veda (1980). Prvý hlavný redaktor (1947 – 49) časopisu Voprosy filosofii (Otázky filozofie), vedecký redaktor hlavnej redakcie Veľkej sovietskej encyklopédie (Boľšaja sovetskaja enciklopedija).

Zverejnené v marci 2017.

Kedrov, Bonifatij Michajlovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kedrov-bonifatij-michajlovic