Kedro, Dušan

Text hesla

Kedro, Dušan, 23. 9. 1925 Nové Mesto nad Váhom – 20. 6. 2012 Bratislava — slovenský architekt a urbanista. R. 1945 – 50 študoval architektúru na ČVUT v Prahe. Spočiatku pôsobil v Stavoprojekte Bratislava, kde sa zaoberal urbanizmom – vyhotovoval smerné územné plány menších miest a obcí (Pezinku, Zlatých Moraviec, Galanty, Hlohovca), pod vedením J. Svetlíka (od 1956 Milana Hladkého, *1925, †2013) sa podieľal aj na vypracovaní smerného územného plánu Bratislavy, 1958 – 63 hlavný projektant novej výstavby obytného obvodu Ružinov v Bratislave (architektonický návrh 1959, realizácia 1960 – 69). Od 1963 pôsobil ako hlavný špecialista na územné plánovanie v novozriadenej Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu, od 1967 námestník hlavného architekta mesta Bratislavy, 1969 – 79 hlavný architekt mesta Bratislavy, potom až do 1990 pôsobil v Útvare hlavného architekta mesta Bratislavy.

Zúčastnil sa viacerých architektonických súťaží, napr. na umiestnenie Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) a na Kamenné námestie v Bratislave (1960), člen mnohých súťažných porôt. V bohatej publikačnej a osvetovej činnosti sa venoval problematike rozvoja a výstavby hlavného mesta Bratislavy. Dlhoročný člen vedúcich orgánov Zväzu slovenských architektov, zástupca Československa v pracovnej skupine pre urbanizmus Medzinárodnej únie architektov a generálny sekretár Stretnutia urbanistov v Bratislave v rámci IX. svetového kongresu Medzinárodnej únie architektov v ČSSR (1967). Nositeľ (s kolektívom) Ceny D. Jurkoviča (1967) za urbanistický koncept obytného obvodu Ružinov v Bratislave.

Zverejnené v marci 2017.

Kedro, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kedro-dusan