Kediri

Text hesla

Kediri — mesto v Indonézii na Jáve v provincii Jawa Timur na rieke Brantas (ústi do Jávskeho mora do prielivu Madura); 273-tis. obyvateľov (2012). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie cukrovej trstiny, ryže, kaučukovníka, kávovníka, tabaku a i.). Priemysel potravinársky (najmä cukrovarnícky), tabakový, textilný, drevársky, kovoobrábací; remeslá (košikárstvo, batikovanie, produkcia výrobkov zo striebra a z ratanu – zo vzdušných koreňov rotangu trstenicového). Dopravná križovatka.

Kediri sa pôvodne nazývalo Dahanapura (Ohnivé mesto), neskôr Daha, pod súčasným názvom Kediri (aj Kadiri) od zač. 11. stor., keď tam kráľ Erlangga (novší prepis Airlangga) presunul sídelné mesto kráľovstva Kahuripan; názov mesta sa postupne stal názvom celého kráľovstva (→ Kediri, historické indonézske kráľovstvo). R. 1222 dobyl kráľovstvo Ken Arok, ktorý presunul svoje hlavné mesto do Singhasari a bývalé kráľovstvo Kediri sa stalo súčasťou ríše Singhasari (1222 – 92) a potom ríše Majapahit, ktorej hlavným mestom sa 1513 stalo Kediri. R. 1527 bolo Kediri dobyté sultanátom Demak, čo zároveň znamenalo aj zánik ríše Majapahit. V 16. stor. (podľa iných zdrojov v 17. stor.) sa stalo súčasťou kráľovstva Mataram, v polovici 18. stor. sa dostalo pod nadvládu holandskej Východoindickej spoločnosti, po jej zániku pod nadvládu Holandska. R. 1942 okupované Japonskom. Od 1999 je štatutárnym (autonómnym) mestom (kota).

Zverejnené v marci 2017.

Kediri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kediri-0