Kebara

Text hesla

Kebara — vápencová jaskyňa v sev. Izraeli v záp. časti pohoria Karmel asi 10 km severových. od archeologickej lokality Caesarea Palestinae, nálezisko neandertálskeho človeka. Neandertálci jaskyňu obývali pred 60-tis. rokmi, čo dokazujú štvormetrové kultúrne vrstvy s okrúhlymi a oválnymi ohniskami s vyše 25-tis. nástrojmi levalloisienskej kultúry (kultúra stredného paleolitu, → levalloisien), potravnými zvyškami (zvieracie kosti) a fragmentmi kostier viacerých jedincov. Najvýznamnejším nálezom (1983) sú kostrové pozostatky 25- až 35-ročného muža (okrem dolných končatín a lebky, z ktorej sa zachovala iba sánka a jedna pravá horná stolička) uloženého na chrbte v zahĺbenej jame. Pri kostre sa zachovala aj jazylka (prvý nález u neandertálcov), ktorá je rozmermi aj tvarom podobná jazylke druhu Homo sapiens, čo naznačuje existenciu artikulovanej reči. Lebka musela byť intencionálne odstránená po dekompozícií (rozklade) mäkkých tkanív. Okrem kostry dospelého jedinca sa v jaskyni našli aj pochované kostry dvoch detí (7 – 9 mesiacov a 8 – 10 rokov) a zlomky kostier a zuby väčšieho počtu ďalších jedincov. Na pozostatkoch nie sú žiadne stopy po ohrýzaní zvieratami.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 20. februára 2018.

Kebara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kebara