Kchung Šang-žen

Text hesla

Kchung Šang-žen, Kong Shangren, 1648 Čchü-fu – 1718 tamže — čínsky dramatik. Pôsobil ako vysoký cisársky hodnostár. V štýle tzv. čchuan-čchi (súčasť žánru nan-si) napísal svoju jedinú hru, klasickú spevohru Vejár s broskyňovými kvetmi (Tchao-chua šan), ktorá sa však kritickou aktuálnosťou (cez príbeh lásky mladého učenca a kurtizány zachytil pád dynastie Ming) vymyká z rámca tohto žánru; Kchung Šang-žen bol preto z funkcie odvolaný. Hra má 42 dejstiev, v ktorých sa z formálneho hľadiska striedajú lyrické hudobné árie s epicko-dramatickými, recitovanými pasážami vo vysoko kultivovanej klasickej čínštine. V Číne je dodnes populárna a je súčasťou tradičného repertoáru čínskej opery.

Zverejnené v marci 2017.

Kchung Šang-žen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kchung-sang-zen