Kchou Čchien-č’

Text hesla

Kchou Čchien-č’, Kou Qianzhi, 365 – 448 — čínsky taoistický reformátor a vizionár. Zreformoval ceremoniál a náboženské praktiky taoistickej sekty Cesta nebeských Majstrov (Tchien-š’-tao; údajne na základe zjavenia ducha Starého Majstra, t. j. Lao-c’a) o. i. aj zrušením tzv. dane piatich meríc obilia a sexuálnych praktík, ktoré sektu kompromitovali. Vďaka týmto reformám taoizmus znova nadobudol úctu aj u vtedajšej vládnucej (nečínskej) dynastie Severný Wej (386 – 534) a 444 ho cisár Tchaj-wu-ti (424 – 452) vyhlásil za štátne náboženstvo. Kchou Čchien-č’ z vďaky vymenoval cisára za hlavného zástupcu božského Starého Majstra, odovzdal mu taoistické insígnie a predpovedal mu vojenské víťazstvo. Taoizmus si touto udalosťou aj napriek silnej konkurencii buddhizmu udržal v tom čase v Číne zvrchované postavenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kchou Čchien-č’ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kchou-cchien-c