KBSE

Text hesla

KBSE — skratka Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (→ Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe).

Zverejnené v marci 2017.

KBSE [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kbse