kazuálie

Text hesla

kazuálie [lat.] — v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zaužívané označenie príležitostných cirkevných obradov (lat. casus = prípad, náhoda, udalosť) týkajúcich sa významných udalostí v živote konkrétneho človeka (krst, svadba, pohreb) alebo cirkevného spoločenstva (vysvätenie chrámu, cintorína ap.). Kazuálie prebiehajú bez ohľadu na cyklus cirkevného roka a majú právnu platnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kazuálie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazualie