Kazincbarcika

Text hesla

Kazincbarcika — mesto v severových. Maďarsku v župe Borsod-Abaúj-Zemplén v doline rieky Sajó severozáp. od Miškovca; 31-tis. obyvateľov (2012). Významné stredisko chemického priemyslu (o. i. výroba priemyselných hnojív), tepelná elektráreň. Železničný uzol. V blízkosti ťažba hnedého uhlia.

Mesto vzniklo 1947 zlúčením obcí Sajókazinc (písomne doložená 1240 ako Kazinczi) a Barcika (vznikla zlúčením obcí Alsóbarcika a Felsőbarcika). R. 1552 – 64 boli obce po nájazdoch Turkov vyplienené. Až do 1850, keď boli v ich blízkosti otvorené prvé hnedouhoľné bane, mali prevažne poľnohospodársky charakter, Barcika si ho však zachovala až do 20. rokov 20. stor., keď tam bola postavená elektráreň. Od 1948 názov Kazincbarcika, od 1954 mesto. R. 1951 – 60 sa vyvíjala ako priemyselné mesto, výstavba mnohých priemyselných podnikov, centrum ťažby hnedého uhlia a chemického priemyslu (1963). R. 1954 – 99 bola súčasťou Kazincbarciky obec Berente.

Stavebné pamiatky: barokový kostol reformovanej cirkvi (1576, rekonštruovaný 1732, 1792 prestavaná veža kostola, 1825 zničený požiarom, následne 1826 opravený a prestavaný, rekonštruovaný 1899).

Zverejnené v marci 2017.

Kazincbarcika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazincbarcika