Kázemí, Sajjed Mortazá Mošfeq

Text hesla

Kázemí, Sajjed Mortazá Mošfeq, arab. Murtazá Mušfík Kázemí, 21. 9. 1902 Teherán – 17. 8. 1978 Paríž — iránsky (perzský) spisovateľ a diplomat. Študoval v Teheráne, od 1924 v Berlíne a Paríži, kde prispieval do prozápadne orientovaných časopisov vydávaných iránskymi intelektuálmi žijúcimi v zahraničí, napr. Írán Šahr (Irán mesto) a Namá-je Farangistán (Farangistánske listy, resp. Európske listy; perzsky Farangistán = Európa). Po návrate do vlasti (1926) pracoval v redakcii časopisu Írán-e Džavánán (Mladý Irán) v Teheráne, po zákaze jeho vydávania od 1927 na ministerstve spravodlivosti a od 1934 na ministerstve zahraničia (pôsobil ako veľvyslanec v Sýrii, Egypte a vo Francúzsku).

Jeden zo zakladateľov modernej perzskej prózy, jeho román Príšerný Teherán (Tehrán-e Machúf, pôvodne vydávaný časopisecky, knižne 1922) s voľným pokračovaním Spomienky jednej noci (Jádgár-e jek šáb, nem. 1924, rus. 1934 – 36) je prvým pokusom o sociálny román v modernej perzskej literatúre. Opisuje v nich osud úradníka Farroka, ktorý po perzskej revolúcii (1905 – 11) stratil svoje postavenie. Na pozadí ľúbostného príbehu s tragickým koncom zobrazil osudy najnižších vrstiev obyvateľstva Teheránu (prostitútky a zlodejov) i korupciu a nepotizmus politických a ekonomických elít v období pred revolúciou i po nej. Autor románov Zoschnutá kvetina (Gol-e pažmordá, 1929) i Drahá závisť (Rašg-e porbahá, 1930) a pamätí Osudy a spomienky (Ruzgár va Andiše-há, 1971). Zomrel pri autonehode.

Zverejnené v marci 2017.

Kázemí, Sajjed Mortazá Mošfeq [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazemi-sajjed-mortaza-mosfeq