Kayira, Legson

Text hesla

Kayira [-ji-], Legson, 10. 5. 1942 Mpale – 14. 10. 2012 Londýn — malawijský spisovateľ z bantuského etnika Tumbukov píšuci po anglicky. Študoval na Skagit Valley College v Mount Vernon (Washington) v USA a na Cambridgeskej univerzite. Vo svojich dielach sa venoval témam zo života na malawijskom vidieku a sociálnym témam, ako aj satire kritizujúcej režim doživotného prezidenta K. H. Bandu. Napísal autobiografiu Pokúsim sa (I Will Try, 1965) a romány Tieň na obzore (The Looming Shadow, 1968), v ktorom opísal zápas medzi starými tradíciami a importovanými, novými ideami, Jingala (J., 1969), ktorého témou je spor medzi otcom a synom, Čierne a krásne veci (Things Black and Beautiful, 1970), Štátny úradník (The Civil Servant, 1971) a Zadržaný (The Detainee, 1974).

Zverejnené v marci 2017.

Kayira, Legson [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kayira-legson