Kawalec, Julian

Text hesla

Kawalec, Julian, 11. 10. 1916 Wrzawy, Podkarpatské vojvodstvo – 30. 9. 2014 Krakov — poľský spisovateľ. R. 1935 začal študovať polonistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove (ukončil 1945), pôsobil v hnutí roľníckej mládeže, od 1945 žil v Krakove, 1946 – 50 novinár v krakovských denníkoch, 1950 – 56 pracoval v rozhlase, 1956 – 66 v redakcii týždenníka Wieści (Správy), 1967 – 76 v redakcii novín Chłopskie Drogi (Roľnícke cesty), od 1969 člen Poľského PEN klubu, 1986 – 89 člen Národnej rady pre kultúru (Narodowa Rada Kultury).

Jeden z hlavných predstaviteľov dedinskej literatúry. Písal poviedky a romány s tematikou psychologických konfliktov poľskej povojnovej dediny a adaptácie človeka z dediny na mestské prostredie. Na zachytenie vnútorného sveta postáv využil vnútorný monológ a časovú inverziu.

Autor zbierok poviedok Cesty medzi ulicami (Ścieżki wśród ulic, 1957), Jazvy (Blizny, 1960), Zvalený brest (Zwalony wiąz, 1962), Čierne svetlo (Czarne światło, 1965; 1966 pod názvom Svadobný pochod, Marsz weselny, rozšírená o dve poviedky), Veľká slávnosť (Wielki festyn, 1974), Prvý bieloruký (Pierwszy białoręki, 1979), Nebude času na strach (Nie będzie czasu na strach, 1980), Gitara z divokej čerešne (Gitara z rajskiej czereśni, 1990), Meniny (Imieniny, 1996), románov Podvojný život (Ziemi przypisany, 1962; slov. 1965; sfilmovaný 1963, réžia Jerzy Markuszewski), Na slnku (W słońcu, 1963; sfilmovaný 1976, réžia August Kowalczyk), Stratený (Zagubiony, časopisecky 1963 – 64), Tancujúci jastrab (Tańczący jastrząb, 1964; sfilmovaný 1977, réžia Grzegorz Królikiewicz), Hľadám domov (Szukam domu, 1968), Výzva (Wezwanie, 1968; slov. 1975; sfilmovaný 1971, réžia Wojciech Solarz), Šedá aureola (Szara aureola, 1973; sfilmovaný 1976, réžia Tadeusz Kijański), Preplávaš rieku... (Przepłyniesz rzekę, 1973; slov. 1976; sfilmovaný 1977, réžia Tadeusz Kijański), Bodliak (Oset, 1977), Ukradnúť brata (Ukraść brata, 1982), V húštine brán (W gąszczu bram, 1989), Harfa Gorcov (Harfa Gorców, 1999), knihy skíc a reportáží Chvála rúk (Pochwała rąk, 1969) a básnických zbierok Krásny smútok (Kochany smutek, 1992), Tie moje dni (Te dni moje, 1995) a i.

Jeho diela boli preložené do viacerých jazykov. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kawalec, Julian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kawalec-julian