Kawagoe

Popis ilustrácie

Zvonica času z 1. polovice 17. stor. (prestavaná koncom 19. stor.)

Text hesla

Kawagoe — mesto v Japonsku v strednej časti ostrova Honšu v prefektúre Saitama na nížine Kantó severozápadne od Tokia; 339-tis. obyvateľov (2012). Z priemyselných odvetví je zastúpený priemysel textilný (najmä bavlnársky), letecký, nábytkársky, potravinársky. Mesto plní funkciu železničného uzla. Je považované za jedno zo satelitných miest Tokia.

Vďaka svojej priaznivej polohe na sútoku riek Arakawa a Iruma bolo obývané už v období Heian (782 – 1181) rodom Kawagoe a tvorilo prirodzenú bránu do vtedajšej provincie Musašino. Prosperovalo najmä v období Tokugawa (aj Edo, 1603 – 1868), stalo sa kniežacím sídlom, ktorého centrum tvoril miestny hrad. Bolo obývané rodmi najvernejších vazalov šógunátu, fakticky bránilo prístup k mestu Edo (dnes Tokio) zo severu. Pre svoj obchodný a remeselný význam bolo nazývané aj Koedo (Malé Edo). Miestni vzdelaní samurajovia tam budovali systémy povrchových privádzačov, ktoré zásobovali pitnou vodou susedné mesto Edo s miliónom obyvateľov (akvadukty Tamagawa a Nobidome). Svoj význam si Kawagoe dokázalo udržať aj v ére Meidži (1868 – 1912), keď ako prvé získalo formálny štatút mesta (1889).

Stavebné pamiatky: drevená Zvonica času (Toki no kane) z 1. polovice 17. stor. (prestavaná koncom 19. stor.), hrad (1457), ulica Kurazukuri s tradičnou tokugawskou architektúrou. V meste sa nachádza vlastivedné múzeum.

Každoročne sa tu koná festival Kawagoe Hikawa, ktorého história siaha až do 17. storočia. Jeho súčasťou je prehliadka alegorických vozov. V roku 2016 bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Zverejnené v marci 2017.

Kawagoe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kawagoe