Kawaciuk, Ivan

Text hesla

Kawaciuk, Ivan, 19. 4. 1913 Želénky, dnes súčasť obce Zabrušany, okr. Teplice – 30. 11. 1967 Praha — český huslista. Študoval na konzervatóriu v Prahe, štúdium ukončil 1940 na majstrovskej škole pražského konzervatória. Pôsobil ako koncertný majster vo viacerých symfonických orchestroch, napr. v Symfonickom orchestri hlavného mesta Prahy FOK, v orchestri brnianskej opery a vo Filmovom symfonickom orchestri v Prahe. Vystupoval aj ako sólista i ako komorný hráč, od 1954 člen klavírneho tria (s B. Heranom – violončelo, a O. Vondrovicom – klavír), 1961 – 66 pedagóg husľovej hry na pražskom konzervatóriu. Intenzívne spolupracoval s Československým rozhlasom, pre ktorý zrealizoval množstvo nahrávok. Jeho široký repertoár obsahoval diela takmer všetkých štýlových období vrátane súčasnej hudby. Patril k uznávaným interpretom najmä virtuóznych skladieb, k jeho najvýznamnejším úspechom patrí kompletné koncertné uvedenie 24 Capriccií N. Paganiniho, ktoré 1953 nahral aj na gramofónovú platňu.

Zverejnené v marci 2017.

Kawaciuk, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kawaciuk-ivan