kavka

Text hesla

kavka, Coloeus — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď krkavcovité. Patrí sem jediný druh kavka tmavá (Coloeus monedula, v niektorých zoologických systémoch označovaná ako kavka obyčajná, Corvus monedula). Malý čierny vták so zavalitým telom vyskytujúci sa takmer v celej Európe. Má popolavosivé záhlavie, ktoré kontrastuje s lesklým čiernym temenom a hrdlom, nápadnú bielu dúhovku a krátky hrubý čierny zobák. Žije na okrajoch lesov, v skalných útesoch a v otvorenej poľnohospodárskej krajine, v súčasnosti aj v mestách a na dedinách. Hniezdi v kolóniách, hniezda si stavia v dutinách stromov, skalných puklinách alebo na vysokých budovách a zrúcaninách. Živí sa prevažne hmyzom, zvyškami jedál i semenami a plodmi rastlín, požiera aj vajcia a mláďatá iných vtákov. Nespieva, ozýva sa typickým kav-kav (odtiaľ názov). Veľmi spoločenské vtáky, v zime sa združujú do kŕdľov s inými druhmi, napr. s havranom poľným (Corvus frugilegus). Stredoeurópske populácie sú prevažne stále, severské (napr. poddruh Coloeus monedula soemmerringii, aj Corvus monedula soemmerringii) čiastočne sťahovavé (najmä mladé jedince). Na Slovensku sa vyskytujú nesúvisle na celom území, najmä však na severnom Slovensku, na Východoslovenskej rovine a Podunajskej rovine.

Text hesla

kavka, Coloeus — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď krkavcovité. Patrí sem jediný druh kavka tmavá (Coloeus monedula, v niektorých zoologických systémoch označovaná ako kavka obyčajná, Corvus monedula). Malý čierny vták so zavalitým telom vyskytujúci sa takmer v celej Európe. Má popolavosivé záhlavie, ktoré kontrastuje s lesklým čiernym temenom a hrdlom, nápadnú bielu dúhovku a krátky hrubý čierny zobák. Žije na okrajoch lesov, v skalných útesoch a v otvorenej poľnohospodárskej krajine, v súčasnosti aj v mestách a na dedinách. Hniezdi v kolóniách, hniezda si stavia v dutinách stromov, skalných puklinách alebo na vysokých budovách a zrúcaninách. Živí sa prevažne hmyzom, zvyškami jedál i semenami a plodmi rastlín, požiera aj vajcia a mláďatá iných vtákov. Nespieva, ozýva sa typickým kav-kav (odtiaľ názov). Veľmi spoločenské vtáky, v zime sa združujú do kŕdľov s inými druhmi, napr. s havranom poľným (Corvus frugilegus). Stredoeurópske populácie sú prevažne stále, severské (napr. poddruh Coloeus monedula soemmerringii, aj Corvus monedula soemmerringii) čiastočne sťahovavé (najmä mladé jedince). Na Slovensku sa vyskytujú nesúvisle na celom území, najmä však na severnom Slovensku, na Východoslovenskej rovine a Podunajskej rovine.

Zverejnené v marci 2017.

Kavka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavka