kavatína

Text hesla

kavatína, tal. cavatina — sólový vokálny útvar so sprievodom orchestra, ariózne zakončenie recitatívu v ranotalianskej opere. Má meditatívny, lyrický obsah, často viacdielnu formu árie da capo (→ ária). Je pre ňu typická jednoduchá a spevná melódia bez koloratúr a častých opakovaní textu. V talianskej romantickej opere sa pokojnejšia kavatína spravidla zaraďuje pred expresívnu kabaletu.

Zverejnené v marci 2017.

Kavatína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavatina