kaustika

Text hesla

kaustika [gr.], kaustická plocha — obalová plocha širokého zbiehajúceho sa zväzku optických lúčov vznikajúcich pri nedokonalom optickom zobrazovaní (napr. šošovkou). Na rozdiel od zobrazovania paraxiálnymi lúčmi (zvierajúcimi s optickou osou veľmi malé uhly) sa v tomto prípade bod ležiaci na optickej osi nezobrazí ako bod, ale ako plôška. Jej veľkosť predstavuje najmenší prierez kaustickej plochy a určuje tzv. otvorovú chybu (→ chyby optického zobrazenia).

Zverejnené v marci 2017.

Kaustika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaustika