Kaus Australis

Text hesla

Kaus Australis — hviezda epsilon v súhvezdí Strelca. Horúci modrý obor zdanlivej jasnosti 1,79m (najjasnejšia hviezda súhvezdia), vzdialený od Zeme 44 pc. Priemer Kaus Australis sa rovná 6,7-násobku priemeru Slnka a svietivosť až 320-násobku svietivosti Slnka. Názov hviezdy sa vzťahuje na juž. časť luku súhvezdia Strelca.

Zverejnené v marci 2017.

Kaus Australis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaus-australis