kauri

Text hesla

kauri [maorijsky] —

1. do 50 m vysoké stromy rodu damarovník, ako aj ich mäkké stredne ťažké drevo žltej až svetlohnedej farby, ktoré sa používa na výrobu nábytku a pri stavbe lodí. Termínom kauri sa označuje aj jedna z najstarších lesných formácií na svete, ktorá vznikla v období druhohôr asi pred 135 – 190 miliónmi rokov na Novom Zélande a tvorí ju damarovník juž. (Agathis australis) spolu s inými druhmi, ako sú napr. slzník cyprusový (Dacrydium cupressinum) a Rhopalostylis sapida;

2. aj kauri-kopal, → kopal.

Text hesla

kauri [maorijsky] —

1. do 50 m vysoké stromy rodu damarovník, ako aj ich mäkké stredne ťažké drevo žltej až svetlohnedej farby, ktoré sa používa na výrobu nábytku a pri stavbe lodí. Termínom kauri sa označuje aj jedna z najstarších lesných formácií na svete, ktorá vznikla v období druhohôr asi pred 135 – 190 miliónmi rokov na Novom Zélande a tvorí ju damarovník juž. (Agathis australis) spolu s inými druhmi, ako sú napr. slzník cyprusový (Dacrydium cupressinum) a Rhopalostylis sapida;

2. aj kauri-kopal, → kopal.

Zverejnené v marci 2017.

Kauri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kauri-0