Kaunas

Popis ilustrácie

Kaunas

Text hesla

Kaunas, do 1917 Kovno — mesto v strednej časti Litvy pri ústí rieky Neris do Nemanu, administratívne stredisko kraja Kaunas; 340-tis. obyvateľov (2. najväčšie mesto Litvy, 2012). Stredisko priemyslu, obchodu a služieb. Významný informačný, elektrotechnický, elektronický a strojársky (výroba turbín, dopravných a stavebných strojov a i.) priemysel, ďalej kovoobrábací, textilný, chemický, potravinársky, liehovarnícky, farmaceutický (jediný výrobca homeopatík v Litve), polygrafický, drevársky, nábytkársky a papiernický priemysel; tradičné stredisko umeleckých remesiel. Významná dopravná križovatka, riečny prístav, medzinárodné letisko. V blízkosti na Nemane bola vybudovaná najväčšia priehradná nádrž krajiny (64 km2) s hydroelektrárňou.

Mesto bolo založené pravdepodobne v 11. stor., prvýkrát písomne doložené 1361. V 13. stor. tam bola postavená pevnosť na ochranu pred nájazdmi Rádu nemeckých rytierov. Strategický význam malo najmä v 14. a 15. stor., viackrát zničené (1362, 1385, 1391, 1400). R. 1408 získalo mestské práva a 1441 sa stalo členom Hanzy. Postupne sa rozvinulo na remeselné a obchodné centrum, od 1569 patrilo poľsko-litovskej únii, 1665 bolo viackrát zničené ruskou armádou a 1701 obsadené Švédmi, 1731 a 1732 bola časť mesta značne poškodená požiarmi. R. 1795 – 1919 súčasť Ruska. R. 1812 nakrátko obsadené napoleonskými vojskami. R. 1830 – 31 a 1863 – 64 jedno z centier poľsko-litovských národnooslobodzovacích povstaní. Od 1843 centrum Kovnianskej gubernie (do 1917 Kovno). R. 1882 – 1911 tam bol postavený systém 9 vojenských pevností ako súčasť západného obranného systému Ruska (v deviatej pevnosti boli počas stalinských čistiek zhromažďovaní väzni deportovaní na Sibír, počas 2. svetovej vojny tam boli zavraždené tisíce Židov). Počas 1. svetovej vojny od augusta 1915 obsadené nemeckou armádou, 1919 – 39 (po obsadení Vilniusu Poľskom) hlavné mesto samostatnej Litvy. R. 1940 obsadené Červenou armádou, 1941 – 44 okupované nacistickým Nemeckom, ktoré tam zriadilo židovské geto (v medzivojnovom období žila v Kaunase početná židovská komunita). Od 1944 v rámci Litovskej SSR súčasť ZSSR, od 1991 samostatnej Litvy.

Stavebné pamiatky: na sútoku riek zvyšky hradu z 13. stor. (1362 zničený a znova obnovený, 1812 ťažko poškodený), zvyšky systému vojenských pevností (1882 – 1911; v deviatej pevnosti múzeum), Kostol nanebovzatia Panny Márie (aj Vitolda; 1400), gotická Katedrála sv. Petra a Pavla (15. stor.), gotický Perkúnov dom (15. stor., prestavaný v 19. stor.), radnica (1542), neskororenesančný Kostol Najsvätejšej Trojice (1634), jezuitský kostol Františka Xaverského (od 1666, po 1944 zmenený na športovú halu, v 90. rokoch 20. stor. rekonštruovaný), evanjelický kostol (1683), Kostol sv. krstu (1700), funkcionalistický Kostol Kristovho vzkriesenia (1934 – 40, od 1952 továreň, v 90. rokoch 20. stor. – 2004 rekonštruovaný), synagóga (1871 – 72), Kostol sv. Michala Archanjela (1893, pôvodne pravoslávny) a i., asi 12 km od Kaunasu barokový kláštorný komplex Pažaislis (17. stor., viackrát zničený, v 90. rokoch 20. stor. rekonštruovaný). Univerzita Vitolda Veľkého (1922 – 50, obnovená 1989 – 90), technická univerzita (1922), niekoľko múzeí, divadlá. Botanická záhrada (založená 1923), zoologická záhrada (jediná v Litve, 1938).

Zverejnené v marci 2017.

Kaunas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaunas