Kauket

Text hesla

Kauket, aj Kekekut — egyptská bohyňa. Ženský protipól boha Kuka, s ktorým tvorila božskú manželskú dvojicu v ešmunénskom mýte o vzniku sveta Osmoro. Bola symbolom temnoty, zobrazovaná v antropomorfnej podobe pôvodne s telom ženy a s hlavou hada, neskôr aj s hlavou mačky alebo paviána. Spolu s manželom do chodu tohto sveta nezasahovali.

Zverejnené v marci 2017.

Kauket [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kauket