Katuninec, Milan

Text hesla

Katuninec, Milan, 26. 6. 1960 Martin — slovenský historik a politológ. Od 1998 pôsobí na Katedre politológie (2005 – 13 jej vedúci) Trnavskej univerzite v Trnave; 2011 profesor. Zaoberá sa politickým systémom a politickým vývojom na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku, politickými osobnosťami, sociálnou politikou a vývojom odborového hnutia v členských krajinách Európskej únie, vzťahom medzi politikou a etikou, totalitnými ideológiami a režimami.

Autor prác Dejiny slovenského kresťanského odborového hnutia (2001), Politické dejiny Nemecka 1971 – 2000 (2001), Dejiny Spolku sv. Vojtecha (2004), Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2006), Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť (angl. Civic Responsibility in a Democracy of Values, 2007), Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (2009), Zlyhania a nádeje demokracie v Európe (2011), spoluautor knihy Dilemy Karola Sidora (2006), autor vyše 150 vedeckých štúdií a odborných článkov.

Zverejnené v marci 2017.

Katuninec, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katuninec-milan