Kattárska preliačina

Text hesla

Kattárska preliačina, arab. Munchafád al-Kattára, oficiálny prepis Munkhafaḍ al Qaţţarah — rozsiahla depresia v severozáp. časti Egypta v Líbyjskej púšti asi 200 km juž. od pobrežia Stredozemného mora a 20 km vých. od Sívskych oáz; dĺžka 320 km, šírka 120 km, rozloha okolo 20 000 km2. Pokrytá piesočnými dunami, výskyt slanísk a brakických jazier. Suchá klíma, ročný úhrn zrážok od 25 mm na juhu do 50 mm na severe, priemerná denná teplota v lete 36,2 °C, v zime 6,2 °C. Najnižšie miesto územia sa nachádza 133 m pod hladinou mora a je najnižším bodom v Egypte a druhým najnižším bodom v Afrike (po Asalskej preliačine). Jediným trvalo obývaným sídlom v Kattarskej preliačine je oáza Kara (okolo 300 obyvateľov). Ložiská ropy a sódy (uhličitanu sodného).

Zverejnené v marci 2017.

Kattárska preliačina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kattarska-preliacina