katolicizmus

Text hesla

katolicizmus [gr.] —

1. podoba rímskokatolíckej cirkvi v určitom konkrétnom historickom kontexte, v konkrétnych spoločenských, kultúrnych, politických a historických súvislostiach (napr. slovenský katolicizmus počas 2. svetovej vojny alebo v súčasnosti ap.), súhrn názorov, postojov, iniciatív a aktivít členov rímskokatolíckej cirkvi v danom čase a priestore zameraných na širšiu spoločnosť (rímskokatolícka cirkev sa vždy usilovala spolupôsobiť na kultúrny a politický vývoj v spoločnosti). Termín katolicizmus prvýkrát použil v období reformácie v 16. stor. nizozemský kalvínsky spisovateľ a politik Philips van Marnix (*1540, †1598) a začal sa chápať ako náprotivok termínu protestantizmus;

2. v súčasnosti hovorovo súhrnné označenie učenia (vierouky) katolíckej (resp. rímskokatolíckej) cirkvi a jej aktivít; → katolícky.

Zverejnené v marci 2017.

Katolicizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katolicizmus