Kátlovský, Štefan

Text hesla

Kátlovský, Štefan, 14. 4. 1906 Brezová pod Bradlom, okres Myjava – 4. 5. 1968 Košice — slovenský náboženský spisovateľ, evanjelický kňaz a cirkevný hodnostár. R. 1925 – 26 študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, 1931 ukončil štúdium teológie v Bratislave, 1931 – 32 študoval v Bazileji; 1931 ordinovaný. Pôsobil ako kaplán v Prešove, farár v Hornom Tisovníku, 1933 – 40 v Mýte pod Ďumbierom, 1940 správca sirotinca v Modre, od októbra 1941 prednášal na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (dnes Evanjelická bohoslovecká fakulta UK); 1950 – 52 dekan fakulty, 1958 – 68 biskup Vých. dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Košiciach. Člen prekladateľskej komisie Biblie (preložil časti Nového zákona).

Autor náboženských a teologických prác, napr. Prvý list apoštola Pavla Korintským (1947), Úvod do Novej zmluvy (1953), Úvod do Starej zmluvy (1955), Myšlienky o živote a smrti (1958), vysokoškolských učebníc, napr. Hebrejská gramatika (1949), príspevkov do časopisov a prekladov, napr. Lutherove predmluvy k jednotlivým knihám Písma (1958).

Zverejnené v marci 2017.

Kátlovský, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katlovsky-stefan