Katkov, Michail Nikiforovič

Text hesla

Katkov, Michail Nikiforovič, 13. 2. 1818 Moskva – 1. 8. 1887 Znamenskoje-Sadki (dnes súčasť Moskvy) — ruský novinár, publicista a literárny kritik. Po absolvovaní štúdia (1838) filozofie a histórie na Moskovskej univerzite (dnes Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova) sa venoval publikačnej a prekladateľskej činnosti. Pre svoje názory sa rozišiel s V. G. Belinským a s M. A. Bakuninom, po návrate zo študijných ciest v Európe (1843) sa priklonil k slovanofilom. R. 1845 – 50 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Moskovskej univerzity. R. 1851 – 56 pôsobil ako redaktor v novinách Moskovskije vedomosti (Moskovské správy), 1856 založil tlačiareň a stal sa spoluzakladateľom a spoluvydavateľom vplyvného literárneho a spoločensko-politického mesačníka Russkij vestnik (Ruský vestník).

Spočiatku bol ako umiernený liberál stúpencom britského politického systému, po nástupe cára Alexandra II. Nikolajeviča na trón sa priklonil k reakčnému krídlu, čím fakticky poprel svoju dovtedajšiu činnosť. R. 1863 – 87 redaktor a vydavateľ časopisu Moskovskije vedomosti, ktorý sa stal platformou konzervatívno orientovanej opozície zameranej proti reformnému úsiliu cára. Po nástupe cára Alexandra III. Alexandroviča na trón bol obhajcom jeho absolutistického systému (upevnenie samoderžavia) aj zahraničnej politiky.

Text hesla

Katkov, Michail Nikiforovič, 13. 2. 1818 Moskva – 1. 8. 1887 Znamenskoje-Sadki (dnes súčasť Moskvy) — ruský novinár, publicista a literárny kritik. Po absolvovaní štúdia (1838) filozofie a histórie na Moskovskej univerzite (dnes Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova) sa venoval publikačnej a prekladateľskej činnosti. Pre svoje názory sa rozišiel s V. G. Belinským a s M. A. Bakuninom, po návrate zo študijných ciest v Európe (1843) sa priklonil k slovanofilom. R. 1845 – 50 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Moskovskej univerzity. R. 1851 – 56 pôsobil ako redaktor v novinách Moskovskije vedomosti (Moskovské správy), 1856 založil tlačiareň a stal sa spoluzakladateľom a spoluvydavateľom vplyvného literárneho a spoločensko-politického mesačníka Russkij vestnik (Ruský vestník).

Spočiatku bol ako umiernený liberál stúpencom britského politického systému, po nástupe cára Alexandra II. Nikolajeviča na trón sa priklonil k reakčnému krídlu, čím fakticky poprel svoju dovtedajšiu činnosť. R. 1863 – 87 redaktor a vydavateľ časopisu Moskovskije vedomosti, ktorý sa stal platformou konzervatívno orientovanej opozície zameranej proti reformnému úsiliu cára. Po nástupe cára Alexandra III. Alexandroviča na trón bol obhajcom jeho absolutistického systému (upevnenie samoderžavia) aj zahraničnej politiky.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Katkov, Michail Nikiforovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katkov-michail-nikiforovic