Katina, Peter

Text hesla

Katina, Peter, 25. 4. 1975 Topoľčany — slovenský akordeonista. R. 1993 – 98 študoval na VŠMU v Bratislave u Ľubomíra Žovica (*1961) a neskôr u R. Kákoniho, 1999 – 2001 na Hudobnej akadémii C. A. Nielsena (Det Fynske Musikkonservatorium; od 2010 súčasť Syddansk Musik konservatorium & Skuespiller skole) v Odense (Dánsko) u Owena Murrayho (*1948). R. 1996 – 99 pedagogicky pôsobil na súkromnom Konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch a súčasne 1997 – 99 na konzervatóriu v Bratislave, 2011 – 13 riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice.

Koncertuje v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Maďarsku a Srbsku, ako aj na významných domácich festivaloch (napr. Melos Étos v Bratislave, Festival súčasného umenia v Košiciach, Konfrontácie v Nitre). Popri úpravách klasického repertoáru interpretuje súčasnú hudbu, najmä pôvodnú tvorbu pre akordeón. Svojím inštrumentálnym majstrovstvom inšpiroval viacerých slovenských i zahraničných hudobných skladateľov na napísanie nových skladieb. Premiérovo uviedol skladby viacerých slovenských skladateľov, napr. koncerty pre akordeón I. Dibáka a Jozefa Kolkoviča (*1957) i komorné skladby Rastislava Dubovského (*1976), V. Kubičku a J. Valčuhu. V kmeňovom repertoári pravidelne uvádza diela L. Beriu, E. Denisova, S. Gubajdulinovej a J. Iberta, ako aj dánskych skladateľov P. Nørgårda a Larsa Graugaarda (*1957), ktorí mu venovali viaceré svoje diela. Účinkuje v duu s manželkou, klaviristkou Janette Katinovou-Šingerovou (*1975). Nahral album súčasnej škandinávskej hudby (2006), Prelúdiá a fúgy, op. 87 D. Šostakoviča v úprave pre akordeón (2009), výber z tvorby J. Podprockého (2011), skladby J. Iršaia v ich spoločnej interpretácii (2013) a i.

Okrem koncertnej činnosti sa venuje aj hudobnej publicistike a popularizácii hudby. Nositeľ viacerých ocenení, laureát súťaží Grand prix international de l’accordéon v Andrézieux-Bouthéon (dpt. Loire) vo Francúzsku (1994) a Dyremose Prizen v Birkerøde v Dánsku (1994).

Zverejnené v marci 2017.

Katina, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katina-peter