Katima Mulilo

Text hesla

Katima Mulilo — mesto v severových. Namíbii na rieke Zambezi, administratívne stredisko regiónu Caprivi; 29-tis. obyvateľov (2012). Potravinársky priemysel. Letisko (1965).

Založené 1935 Britmi ako správne centrum oblasti Caprivi, ktoré nahradilo pôvodné centrum Schuckmannsburg (dnes Luhonono) založené 1909 Nemcami. Počas 2. svet. vojny slúžilo ako strategicky významná základňa. V auguste 1999 sa tam uskutočnilo niekoľko násilných demonštrácií separatistov, ktorí sa v oblasti usilovali o vytvorenie samostatného štátu. R. 2005 tam bol otvorený nový cestný most cez rieku Zambezi (dĺžka takmer 900 m), ktorá spája Katimu Mulilo s pohraničným mestom Sesheke v Zambii.

Zverejnené v marci 2017.

Katima Mulilo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katima-mulilo