Katherine

Text hesla

Katherine [ketrin] — mesto v Austrálii v Severnom teritóriu na rieke Katherine 320 km juhovýchodne od Darwinu; 5,2 tis. obyvateľov (2012). Obchodné stredisko poľnohospodárskej (pestovanie ovocia a zeleniny) a banskej (ťažba olova, zinku, barytu a stavebných materiálov, napr. vápenca a štrkov) oblasti. Cestný uzol, železničné spojenie s Darwinom, letisko. V blízkosti sa nachádza národný park Nitmiluk National Park (vyhlásený 1989, rozloha 2 928 km2) s pôsobivou tiesňavou rieky Katherine (dĺžka 1 km, hĺbka do 100 m) a s veľkým počtom obojživelníkov, plazov (najmä hadov a krokodílov), vtákov a viacerých druhov kengúr.

Mesto vzniklo po expedícii J. M. Stuarta (1862) v súvislosti so založením telegrafnej stanice 1872 a s výstavbou železnice 1923 – 26. Počas 2. svetovej vojny (1942) tam bola vybudovaná vojenská letecká základňa, na konci 60. rokov 20. stor. obnovená, od 1989 hlavná operačná základňa austrálskych vzdušných vojenských síl v Severnom teritóriu (v 80. rokoch 20. stor. tam bol vybudovaný terminál na účely civilného letectva), ktorý výrazne napomáha rozvoj mesta. R. 1998 bolo mesto zasiahnuté povodňou, ktorá ho takmer celé zničila.

Popis ilustrácie

Tiesňava rieky Katherine v blízkosti mesta

Zverejnené v marci 2017.

Katherine [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katherine