kathakali

Text hesla

kathakali [malajálamsky], aj kathákalí [hindsky] — indická klasická tanečná dráma s mytologickým námetom; aj jeden z indických klasických tanečných štýlov (škôl). Vznikla v 17. stor. na území dnešného juhoindického štátu Kérala, vyvinula sa z dedinskej pantomímy. Spája v sebe do jednotného tvaru dejový, abstraktný i opisný tanec (katha = dej, kali = hra; odtiaľ názov). Pomocou nich, ako aj pomocou štylizovaných širokých gest, výraznej mimiky a pohybov očí zobrazuje príbehy z indických eposov Mahábhárata a Rámájana a zo šivaistickej mytológie (→ purány). Kathakali sa tradične tancuje počas náboženských sviatkov pod šírym nebom od západu do východu slnka (v súčasnosti aj na javisku), mužské i ženské roly stvárňujú muži v bohatých kostýmoch pozostávajúcich z dlhej sukne, kabátika, viacerých náhrdelníkov, vysokých golierov a vysokej pokrývky hlavy, s výrazným líčením tváre pripomínajúcim masky. Tanečno-pantomimické predstavenia sú sprevádzané spevnou recitáciou a hudbou orchestra. So štúdiom kathakali v trvaní 8 – 12 rokov začínajú už mladí chlapci, ktorí musia postupne zvládnuť techniku tanca a význam približne 800 symbolických gest (→ mudra).

Text hesla

kathakali [malajálamsky], aj kathákalí [hindsky] — indická klasická tanečná dráma s mytologickým námetom; aj jeden z indických klasických tanečných štýlov (škôl). Vznikla v 17. stor. na území dnešného juhoindického štátu Kérala, vyvinula sa z dedinskej pantomímy. Spája v sebe do jednotného tvaru dejový, abstraktný i opisný tanec (katha = dej, kali = hra; odtiaľ názov). Pomocou nich, ako aj pomocou štylizovaných širokých gest, výraznej mimiky a pohybov očí zobrazuje príbehy z indických eposov Mahábhárata a Rámájana a zo šivaistickej mytológie (→ purány). Kathakali sa tradične tancuje počas náboženských sviatkov pod šírym nebom od západu do východu slnka (v súčasnosti aj na javisku), mužské i ženské roly stvárňujú muži v bohatých kostýmoch pozostávajúcich z dlhej sukne, kabátika, viacerých náhrdelníkov, vysokých golierov a vysokej pokrývky hlavy, s výrazným líčením tváre pripomínajúcim masky. Tanečno-pantomimické predstavenia sú sprevádzané spevnou recitáciou a hudbou orchestra. So štúdiom kathakali v trvaní 8 – 12 rokov začínajú už mladí chlapci, ktorí musia postupne zvládnuť techniku tanca a význam približne 800 symbolických gest (→ mudra).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kathakali [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kathakali