katepan

Text hesla

katepan [gr.] — v Byzantskej ríši titul používaný v 9. – 12. stor. v civilnej i vo vojenskej sfére. Udeľoval sa veliteľom vojenských oddielov a od konca 10. stor. vojensko-administratívnym správcom väčších provincií ríše, tzv. katepanátov (katepanát Itália, Mezopotámia, Bulharsko, Antiochia), ktoré existovali ako administratívne celky súčasne s administratívnym systémom thém.

Zverejnené v marci 2017.

Katepan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katepan