katazóna

Text hesla

katazóna [gr.] — zóna intenzívnej metamorfózy hornín v zemskej kôre. Termín sa nevzťahuje na konkrétnu hĺbkovú úroveň v zemskej kôre, ale na určité tlakové a teplotné podmienky metamorfnej rekryštalizácie. Premena v katazonálnych podmienkach prebieha za vysokej teploty a rôzneho tlaku v tuhom stave horniny. V katazóne vznikli napr. ruly, amfibolity, granulity a eklogity, typické minerály sú andaluzit, cordierit, granát, ortoklas, pyroxény a sillimanit.

Zverejnené v marci 2017.

Katazóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katazona