katastrálny výnos

Text hesla

katastrálny výnos, aj katastrálny výťažok — výnos, ktorý pripadal priemerne na každé katastrálne jutro všetkých rolí a lúk v katastri každej obce. Katastrálny výnos bol základom na výpočet paušálu pozemkovej dane (upravený vyhláškou č. 175 z 1925 o paušalovaní dane z obratu u drobných roľníkov na Slovensku). Paušál si mohli uplatňovať tí roľníci, ktorí mali 1924 najviac 100 katastrálnych jutár vlastnej a árendovanej roľníckej pôdy, ktorú obrábali.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrálny výnos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastralny-vynos