katastrálne vymeriavanie

Text hesla

katastrálne vymeriavanie — hospodárske mapovanie krajiny v Uhorsku a neskôr i v Československu uskutočňované na vedeckom základe. Slúžilo na zistenie výmery katastrálnej obce (→ katastrálne územie) a výmery zdaňovaných a nezdaňovaných pozemkov, na zistenie spôsobu užívania pôdy a neskôr aj na účely vyšetrenia majetkového stavu kvôli zakladaniu pozemkovoknižných vložiek. Po zameraní sa pozemky zaradili do bonitných tried a zistil sa ich katastrálny výťažok (priemerný čistý výnos z pozemku). Katastrálne vymeriavanie a katastrálne oceňovanie tvorili základ výberu pozemkových daní do polovice 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrálne vymeriavanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastralne-vymeriavanie