katarínka

Popis ilustrácie

Katarínka vlnkatá

Text hesla

katarínka, Atrichum — rod z oddelenia machorasty (Bryophyta), trieda machy (Muscopsida), rad ploníkotvaré (Polytrichales). Zelené, zväčša voľné machy rozšírené v Európe, Ázii, Amerike, Afrike a Austrálii. Majú jednoduchú, zriedka rozkonárenú pabyľku s veľkými vajcovitými až kopijovitými nápadne zvlnenými, na okrajoch lemovanými a zvyčajne v hornej polovici dvojitozúbkatými palístkami a so zakrivenou valcovitou výtrusnicou s viečkom s dlhým šikmým zobáčikom. Patria sem napr. kozmopolitný a veľmi hojne v lesoch na hlinitých pôdach rozšírený druh katarínka vlnkatá (Atrichum undulatum) a menej rozšírené druhy Atrichum angustatum a Atrichum tenellum.

Zverejnené v marci 2017.

Katarínka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarinka