Katarína

Text hesla

Katarína — ženské meno; angl. Catherine, fr. Catherine, nem. Katharina, rus. Jekaterina, tal. Caterina, špan. Catalina.

Zverejnené v marci 2017.

Katarína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarina