kataleptická predstava

Text hesla

kataleptická predstava, aj kataleptická fantázia — v helenistickej stoickej teórii poznania určitá zmyslová, častejšie však nezmyslová predstava (chápaná ako racionálne nazeranie mysle), ktorá vedie k uchopeniu pravdivých poznatkov o svete; kľúčový pojem stoickej teórie poznania. Podľa Zénóna z Kitia je predstava (fantasia) odtlačkom (typósis) veci v duši, podľa neskorších stoikov ide o zmenu stavu riadiacej časti duše (hégemonikon). Kataleptická predstava je jasná a zreteľná, pochádza z vonkajšieho objektu a je vytvorená v súlade s ním. Je východiskom procesu katalepsie (uchopenia, pochopenia), ktorý vedie k nadobudnutiu pravdivého poznatku.

Zverejnené v marci 2017.

Kataleptická predstava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalepticka-predstava