katakláza

Text hesla

katakláza [gr.] — premena (metamorfóza) horniny v tuhom stave spôsobená tlakom (bez výrazného zvýšenia teploty) a vedúca k jej deformácii. Prejavuje sa lámaním, drvením, ohýbaním, praskaním a i. mechanickými porušeniami, pričom vznikajú menšie, spravidla ostro ohraničené úlomky. Produktmi kataklázy sú kataklazity, ktoré majú všesmerovú, lokálne aj usmernenú stavbu. Katakláza je priestorovo spätá s disjunktívnymi (nesúvislými) tektonickými zónami (zlomami a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Katakláza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kataklaza